Vi lever i en digital tidsålder och det märks inte minst på alla de olika innovationer som dyker upp. Ofta handlar det om saker som på olika sätt ska underlätta på marknaden och i människors vardag. I kryptovalutornas fall handlar det om att lösa de problem med transaktioner som ska uppstå ifall transaktionerna ska ske snabbt – eller kanske mellan datorer istället för människor.

Det låter kanske märkligt att datorer skulle vilja göra värdetransaktioner sinsemellan, men det rör sig om dataöverföringar snarare än reda pengar. Du har säkert hört talas om kryptovalutan Bitcoin, som lanserades på 2000-talet för att underlätta transaktioner av information och data utan att gå via en mellanhand? Nu finns det också valutor som är bättre och mer utvecklade än så. Iota är en kryptovaluta som många spår kommer sluka resterande kryptovalutor, tack vare att den inte bygger på blockchain-teknik och inte har några transaktionsavgifter.

Vad mer skiljer Iota från de andra?

Det Iota har som de andra inte hunnit ikapp är en teknologi som istället bygger på en acyklisk graf. Bitcoin kräver att varje transaktion måste genomgå samtliga gjorda transaktioner för att göra en ny, vilket gör att det uppstår så kallade ”mines” som måste skapa nya Bitcoins. Dessa gruvor kräver enorm datorkapacitet, som inte nog med att det skapar ojämlikhet förbrukar ofantligt mycket energi. Iota fungerar istället så att grafen hela tiden går åt en riktning, så en cell bekräftar hela tiden nästa för att på så sätt ta sig fram till nästa nod. Resultatet av det? Snabbare transaktioner, hela tiden. Vill du veta mer finns en utförlig beskrivning här.

Du kan både spekulera i Iota och köpa det. Att köpa Iota kräver i dagsläget att du köper det med Bitcoin eller Ethereum (eller någon annan kryptovaluta). Det finns en del sidor där du kan köpa Bitcoin med exempelvis Swish vilket gör det hyfsat enkelt. När du sedan köper dina Iota går det tack vare den snabba teknologin mycket snabbt att få dina Iota.

Företag som använder Iota är bland annat Microsoft. När man började samarbeta med dessa steg värdet med 70%, och nu väntas värdet öka kontinuerligt. Riksbanken i Sverige är även de intresserade av Iota, eftersom man har påbörjat ett e-kronaprojekt.