Många företag låter i dag sina anställda arbeta i öppna kontorslandskap, detta för att dels spara in mycket pengar i lokalkostnader men även för att främja kreativitet, samarbete och delaktighet. Men det finns en del nackdelar, såväl som fördelar.

 

Det är dock väldigt omstritt huruvida det är bra eller dåligt med öppna kontor och en hel del menar att störningsmoment som kommer av att många befinner sig i ett och samma rum gör folk sjuka. Det är vanligt att man sätter upp en skärmvägg mellan varje skrivbord för att absorbera ljud och ge lite avskildhet till de som sitter och försöker fokusera på sitt arbete trots stoj och stim i samma lokal.

 

Fördelar och nackdelar med öppna kontorslandskap

 

I en artikel i Svenska Yle går det att läsa om hur de allra flesta kontorsarbetande tjänstemän i Finland jobbar i just öppna kontorslandskap. Men enligt en ny studie som det skrivs om i samma artikel, går det att läsa om hur risken för sjukdom hos anställda ökar när du jobbar i öppna kontor i jämförelse om de har egna rum. Men vad beror det då på? Jo, enligt artikeln beror sjukdomarna på både buller, virus som sprids lättare samt att ständigt bli störd av andra. Man exponeras helt enkelt för varandra på ett helt annat sätt. Tänk på detta i öppna kontorslandskap, en lista från tidningen MåBra:

 

  • Dämpa ljudet. Lägg mattor i gångar och använd bra ljudabsorbenter. Placera inte ljudkänsliga medarbetare i hörn som inte är akustikplanerade. Där studsar ljudet och miljön blir stökig.
  • Fixa bra belysning, ventilation och temperatur. Detta är viktigt för personalen. Hjälp dem som behöver avskilja sig visuellt.
  • Ha bra tillgång på mötesrum och tysta rum. Se till att dessa fungerar. Brist på inredning gör till exempel att tysta rum ofta ekar. Om medarbetare inte använder dessa rum, utvärdera varför och åtgärda problemet. Det är viktigt för kontorets funktionalitet och produktivitet.
  • Involvera medarbetarna i framtagandet av förhållningsregler och uppdatera dessa då och då. Det håller reglerna vid liv. Utvärdera dem när det kommer nya medarbetare. Se till att få fram allas åsikter.
  • Tänk igenom placeringen. Placera de med störst behov av lugn i den lugnaste delen av kontoret.

 

Samtidigt har det verkligen en hel del fördelar att sitta tillsammans eftersom det ökar samarbetet, leder till en vänligare stämning, information sprids snabbare och konflikter förebyggs. Man får dessutom oftast en bättre relation till sin chef om denna också sitter i samma landskap som en själv.

 

Detta är viktigt när du inreder ett kontor

 

Vad är då viktigt i öppna kontor? Jo, forskare menar att det är extremt viktigt att det finns tysta rum att gå till om man vill ha avskildhet när man jobbar. I Metro Jobb har det sammansatts en lista på vad som är bra att tänka på när det kommer till kontorsutformning:

 

  • Få bort onödiga störningsmoment, inför regler för störande ljud.
  • Tänk på akustiken, använd ljudabsorbenter och undvik hårda, reflekterande material som kakel.
  • Få in naturen med växter som renar luften och bidrar till att skapa en trevligare miljö.
  • Välj rätt färger när du inreder, vi tenderar att prestera bättre i röda, gröna och blå rum. Snarare än helt vita.
  • Satsa verkligen på ljuset, rummet får gärna vetta mot solsidan och ha bra allmänbelysning och arbetsbelysning.