Riskhantering definieras i ISO-standarden ISO-31000 och handlar om att identifiera, bedöma och prioritera de risker som kan uppstå och som på olika sätt kan hota ett företags verksamhet. Det finns utbildningar i riskhantering eller risk management som det också kallas.

Ett företag som sysslar med denna typ av verksamhet, och som även anordnar utbildningar i riskhantering, är 4C Stretegies, vars hemsida du finner på adressen http://www.4cstrategies.com/sve/riskmanagement.aspx.

Men riskhantering kan även tillämpas på det privatekonomiska planet, även om det sällan anordnas utbildningar i den sortens risk management. Ekonomin blir alltmer globaliserad, och det påverkar inte bara stora företag, utan även vanliga sparare. Att se över sitt innehav av aktier och fonder ibland är mycket klokt.

Risker som man bör vara uppmärksam på kan vara av många olika slag. Ett företag som Apple har växt så det knakat de senaste åren, men det hände tidigare under en period av det tidiga 90-talet. Därefter sjönk företaget som en sten, och de kom tillbaka först med iPoden ungefär tio år senare. Nu ser det ut som att företaget lägger mer krut på patentstrider än på produktutveckling, och det kan få aktien att sjunka igen snart. Nog för att Warren Buffett, en av världens rikaste män, förordar ett långsiktigt innehav av aktier, men alla småsparare kan inte ta den risken.