Inom affärsvärlden är det mycket pengar som flödar och det är inte alla gånger som redovisningen blir helt korrekt. Därför kan det vara bra att hyra in en redovisningskonsult som ställer ekonomin till rätta!

Ett företags största svaghet är dess ekonomi. En dålig ekonomisk situation kan få även det största företaget att falla. Just därför är det extra viktigt att man har koll på sina finanser inom företaget och ibland är det bäst att hyra in en redovisningskonsult från Modern Ekonomi för att få övertag om situationen.

Vad gör en redovisningskonsult?

När ett företag anställer en redovisningskonsult är det fullt möjligt att denne får till uppgift att ta hand om de anställdas löner, skriva deklarationer och sköta årsredovisningen, vilket med andra ord innebär att konsulten kan få i uppgift sköta hela företagets administration. Likväl kan en redovisningskonsult även vara specialiserad inom ett visst område så som lön och löneadministration eller kanske koncernredovisning vilket innebär att man redovisar speciellt inför hela koncernen eller en del av den. Dessutom finns det konsulter som hjälper till med affärsutveckling eller rådgivning.

Varför anlita en konsult?

För att ett företag ska fungera krävs en stabil ekonomisk grund att stå på samtidigt som det är ytterst viktigt att allt går korrekt och lagenligt till – det är här som redovisningskonsulten kommer in i bilden. Exempelvis är det konsulten som ser till att företaget kommer på rätsida med sin bokföring genom att se till att företagets alla verifikationer blir bokförda i rätt tid likaså ser denne konsult till att ett bokslut görs årligen inom reglerna för detta. Samtidigt ser en redovisningskonsult till att inga felaktiga avdrag görs i deklarationen likväl som denne ser till att inga onödiga beskattningar sker i samband med exempelvis oklara momsredovisningar. Att detta rapporteras självfallet till den ansvarige i företaget så som ekonomichef, VD och relevanta ägare av företasget så att dessa på ett enkelt och tydligt sätt kan följa företaget ekonomi på bästa sätt. Till exempel kan en redovisningskonsult lämna rapport via årsredovisning som denne upprättar för att man tydligt ska få en bild av utveckling och resultat inom företaget likväl som till leverantörer, kreditgivare och konkurrenter med flera.

Att tänka på när man anlitar en redovisningskonsult

  • Syfte – fundera över på vilket sätt ditt företag kan gynnas av hjälpen från en redovisningskonsult, behöver ni få rätsida på bokföringen? Glömt ett bokslut? Eller är företaget helt enkelt i behov av ordentlig ekonomisk struktur?
  • Öppenhet – när man anlitar en konsult måste man vara beredd på förändring och förslag då konsultens främste uppgift är att föra företagets utveckling framåt så var därför lyhörd till varje förändringsförslag som tillkommer från konsultens expertis.
  • Transparens – om man vill ha hjälp från en utomstående redovisningskonsult måste man vara beredd på lägga fram all fakta på bordet och verkligen visa företaget i sitt rätt skick. Var därför noga med att tala om alla tokigheter som kan tänkas framkomma på en gång, detta underlättar redovisningskonsultens uppdrag markant!