Vad tycker de flesta om öppna kontorslandskap – och vad är viktigt att tänka på när man utformar ett sådant för ett helt företag.

Har du ett företag och behöver pålitliga kontorsmaskiner med hög säkerhet från kända varumärken? Då är kontorsmaskiner hos selltech.se rätt val, där finns även service och reparation samt rådgivning att få. Men hur ska du göra med kontoret, ska det vara öppet kontorslandskap eller rum?

Öppna kontorslandskap och delade meningar

Utvecklingen går onekligen mot öppnad kontorslandskap, där alla sitter i ett och samma rum, ibland på fast platser, ibland på aktivitetsspecifika platser. Men hur fungerar det egentligen? En sak som är säker är att det är billigare för arbetsgivaren i rena kontorskostnader, efter ett öppet kontorslandskap får plats med fler personer på en mindre yta, än stängda rum. Dock är det så att många blir störda i sitt arbete i öppna kontorslandskap, samt att vi smittar varandra mer. Samarbetar vi mer då? Nej, inte särskilt visar forskning.

Det brukar finnas regler som att hålla en rimlig ljudnivå när man pratar med en kollega, att inte ha möten ute bland alla andra och om du hamnar i en diskussion är det läge att gå undan för att inte störa någon. Det här påverkar spontaniteten kollegor emellan, eftersom konversationerna inte får ta plats på samma sätt samtidigt som många blir störda lättare. Kanske kan det med andra ord bli en miljö som hindrar samarbete, snarare än främjar det. Som det går att läsa mer om här i denna artikel från Computer Sweden.

Samtidigt går det här att läsa om hur det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön, även om medarbetarna har en skyldighet att hjälpa till och följa de säkerhetsföreskrifter som finns. Grundregeln är att utforma ett kontor som passar för både verksamhetens och medarbetarna, och alltid göra en grundläggande undersökning innan man sätter igång och hyr ett nytt kontor. Tysta rum är viktigt, liksom mycket textilier och ljuddämpande plattor som gör att hög ljudnivå motverkas.