Det är många som fruktar ordet betalningsanmärkning. Det tycks ligga mycket mer i ordet än vad det i realiteten faktiskt innebär. Men vad innebär det och vad är det som leder fram till det?

ekonomi pengar kreditMånga tror att när man får en betalningsanmärkning så finns det inte längre möjlighet till vare sig lån, köp på kredit eller faktura. Men så behöver det inte vara. Till exempel finns det här en lista på kreditkort utan uc. Det innebär att  även personer som råkar ha just en anmärkning utan problem får sin kreditkortsansökan godkänd.

Detta är vad betalningsanmärkning innebär

I en artikel i Expressen reds begreppet och dess betydelse ut utförligt. En betalningsanmärkning är något som drabbar många svenskar varje år och sker när en person inte har skött sina betalningar, något som kreditupplysningsföretag snabbt får uppgift om. Den vanligaste orsaken till en sådan anmärkning är att du inte har betalat en faktura och det gör att du har en skuld liggande hos en fordringsägare, ett företag exempelvis. Du har vidare inte betalat trots betalningspåminnelse och krav om inkasso. Det medför att fordringsägaren via inkassoföretaget kan ansöka om ett betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten.

Om du inte gör några invändningar och kravet på betalning enligt kronofogden bedöms att vara korrekt – beslutas det att du är rättsligen skyldig att betala din skuld. Det är sedan denna uppgift som registreras hos kreditupplysningsföretag som ger resultatet i en betalningsanmärkning. Det är med andra ord kreditupplysningsföretaget som ger själva anmärkningen, inte kronofogden. Men trots detta kan du alltså ansöka om kreditkort och få din ansökan godkänt hos ett flertal olika företag.

Bestrid felaktiga fakturor

Men det är som nämnt inte något att frukta, att ha en betalningsanmärkning. Det som dock är bra att ha i åtanke är att bestrida felaktiga fakturor som allt fler privatpersoner drabbas av. Så länge en bestrider en faktura kan en heller inte få en betalningsanmärkning. Om detta skrivs det om i Sveriges Radio bland annat.