En viktig del av ekonomin är låneinstituten. Såväl små som stora lån stimulerar ekonomin på olika sätt, och bidrar till utvecklingen i samhället.

I januari i år hade svenskarna lån på sammanlagt 2908 miljarder kronor, enligt Göteborgsposten.

Det finns många olika typer av lån, som är skapade för olika typer av utgifter. För större utgifter finns lån som bostadslån, bil- och båtlån. Räntan på dessa lån är satt efter det faktum att det går att sälja egendomen om den som tecknat lånet får problem med att betala tillbaka det.

Sedan finns det också lån för smärre utgifter. Dessa erbjuds för det mesta inte av bankerna, utan av andra typer av finansinstitut. Dessa lån kallas ofta för sms-lån, men numera sköts de oftast på andra sätt än via sms. Meddelandelan.se är ett företag som erbjuder denna typ av lån. De lånar inte ut pengar via sms, utan via inloggning på sin sajt. Detta ger en större säkerhet, inte minst för att det blir svårare att ta lån i en annan persons namn.

SMS-lån

Angående lånevillkoren

Eftersom ett sms-lån används för mindre utgifter, ofta till inköp av mat eller liknande, går det inte att sälja det man köpt för att betala skulden. Det är en anledning till att räntan är högre på sms-lån än på många andra typer av lån. Om en bank beviljar ett bolån till en person som köper ett hus, och denna sedan inte kan betala av sin skuld i enlighet med avbetalningsplanen, kan hen tvingas sälja huset för att banken ska få tillbaka sina pengar. Men om någon tar ett sms-lån för att köpa blöjor går det inte att sälja blöjorna igen för att få igen pengar.

Den höga räntan, i kombination med det faktum att det tidigare gick mycket lätt att ansöka om, och beviljas ett, sms-lån, har lätt till mycket kritik mot lånebolagen. Det går dock inte att komma ifrån att de många gånger spelat en viktig roll för den svenska ekonomin, på samma sätt som s.k. mikrokreditbolag har gjort i andra länder. Meddelandelån har infört ett system med inloggning, som gör lånen något mer långsamma, och redovisar också tydligt den effektiva räntan för sina lån på sajten. De är en föregångare, som visar att även den tidigare så kritiserade snabblånebranschen kan utvecklas.