Varför har vi så mycket onödiga möten och vad kan man göra åt sin överfyllda kalender för att skapa tid till det som är viktigare?

 

Möten kan vara mer eller mindre givande. De flesta möten kanske inte är det på en arbetsplats, utan mest bara tidsödande fikapauser. I ett tidigare inlägg skrev vi om hur man måste lära sig prioritera bland sina arbetsuppgifter och hur det kan vara värt att skippa möten om de hindrar dig från att göra dina arbetsuppgifter.

 

Skrämmande siffror visar på hur vi enligt en ny undersökning slösar bort hela 4 veckor per år på onödiga möten. Alltså fyra hela veckor på ineffektiva möten som endast får medarbetare att känna sig stressade. Det är med andra ord dags för lite av en förändring när det kommer till många företags interna möteskulturer. Ineffektiva möten stäl inte heller bara tid från dig och dina arbetsuppgifter, de tar pengar från företaget och energi från de anställda. Att sätta ett tydligt syfte med ett möte är av hög vikt samt att utvärdera sina möten på samma sätt som man utvärderar resultat av allt annat som en lägger viktig tid på. Mer om detta här.

 

Prioritera det viktigaste i ditt arbete – inte möten

 

Det finns ett sätt att tänka som gör det enklare för dig själv att sortera bort de möten som inte bidrar med något för just dig utan snarare slösar bort din arbetstid. Detta är att ta ställning till följande punkter:

 

  1. Om det inte framgår vad som förväntas av dig på mötet, be om underlag och instruktioner inför mötet.

 

  1. Kommer jag kunna bidra på mötet? Om inte – tacka nej.

 

  1. Hur kan jag förbereda mig inför mötet?

 

Enligt Svenska Möten är onödiga möten något som skapar frustration på arbetsplatsen och att det ofta styrs av tradition och slentrian. Hela varannan arbetsgivare saknar regler för hur möten ska styras och ofta skulle ett tidskostande möte ha gjort sig bättre som en mailkonversation i stället. Att lägga sin tid på möten som inte ger något är vidare en bidragande orsak till både stress och sjukskrivningar. Inte alls att föredra med andra ord, så se till att försöka ändra om i möteskulturen för att skapa tydligare möten där de som är med ska vara pålästa och känna sig delaktiga.