De öppna kontorslandskapen blir fler. När de svenska storstäderna växer och fler ska tränga ihop sig i innerstadslokaler, kommer utvecklingen mot öppna landskap att öka ännu snabbare. Många undersökningar har visat att öppna kontorslandskap inte är bra för de som jobbar i dem men nu visar forskning att det trots allt finns några fördelar.

Studien från Stressforskningsinstitutet visar att medarbetare som jobbar i mellanstora kontorslandskap, på 10 till 24 personer, är de som är mest nöjda med sin chef. Anledningen till detta kan vara att relationen mellan medarbetare och chef blir avdramatiserad. Dessutom är medarbetare som sitter i öppna kontorslandskap ofta mer nöjda med den sociala gemenskapen på jobbet.

Inredningen viktig

När man väljer att sitta i öppna kontorslandskap är det viktigt att tänka på hur ytan används och vilken inredning som väljs. Till exempel kan det vara bra att ha skärmvägg mellan skrivborden. Dessa kan förebygga buller på arbetsplatser som kan vara störande för medarbetarna. Dessutom bidrar det till en visuell avskärmning så att man kan få en liten privat svär. Att ha ett eget rum för skrivare och annan utrustning kan vara en bra idé. Då slipper man de störande ljud och den värme som de kan avge.

Prata med de anställda

Något annat som är viktigt att tänka på i öppna kontorslandskap är hur man väljer att placera sina anställda. De som kan dra stor nytta av varandras kompetenser bör sitta nära varandra. Anställda med arbetsuppgifter som kräver stor koncentration bör inte placeras med anställda som behöver prata mycket i telefon. När man bestämt sig för ett öppet kontorslandskap, eller någon annan konstellation för den delen, är det viktigt att ha en dialog med sina anställda. Ta vara på deras input och få dem att inse att det öppna landskapet är en möjlighet för att få ett ökat sammarbete mellan anställda och ledning.