Det skrivs en hel del om hur ofantligt dyrt det är med sms lån. Och visst, rent procentuellt blir det ganska absurda tal. Exempelvis kan man ta ett sms lån om 1000 kr enligt SMSLånaren till en kostnad av 300 kr (dvs under 359 kr). Den effektiva räntan på detta blir 2 334 %. Som sagt absurt hög. Men jag tycker inte riktigt man kan se det så och till exempel jämföra denna ränta med en ränta på 3 % som du har på ett bolån.

När man tar ett lån, oavsett om det är ett sms lån eller bolån, så är det förknippat med en viss administration och därmed fast kostnad. Detta gäller oavsett som du tar ett sms lån på 1 000 kr eller lånar 1 000 000 kr till en bostad. Och den fasta kostnaden ökar inte i proportion med lånets storlek. Detta gör att rent procentuellt kommer alla former av små lån förknippas med en relativt sett hög ränta.

Som jämförelse till sms lån, som dras med ganska dåligt rykte, kan man titta på “välgörenhets”-mikrolån  som ges via till exempel fantastiska organisationer som Kiva.org. Här lånas det ut relativt små belopp (dock ofta lite högre en ett sms lån) till entreprenörer i fattiga länder.

Ränta som dessa entreprenörer betalar på dessa lån är också relativt hög, inte sällan mellan 50 – 100 %. Vid första anblick kan en sådan räntesats, precis som hos sms lån, väcka anstöt. Men de lokala mikrolånsorganisationer som ger ut dessa mikrolån tar ut ränta för att täcka administrationen kring lånen och då lånen är relativt sätt små blir räntan i procent hög.

Just Kiva.org är något jag starkt rekommenderar om ni vill hjälpa entreprenörer världen över på ett bra sätt. 98.93% av lånen betalas tillbaka vilket innebär att de pengar du lånar ut kan hjälpa till om och om igen.