Livet händer. Det kan ibland innebära situationer som kräver akuta ekonomiska lösningar. Snabblån är en sån lösning för många Men regeringen vill nu stärka skyddet för konsumenterna vid snabblån. Ett förslag är därför införande av räntetak och kostnadstak för att färre ska fastna i en skuldfälla som många gör vid smålån och snabba krediter.

 

Vid kriser kan det vara lätt att handla först och tänka sen. Ett klassiskt exempel är snabblån. Kriser uppstår i livet och då kan det vara en snabb lösning men också en risk. Som låntagare är det en potentiell risk utifrån att kredit företagen tar en risk med att säga ja till lån när andra kanske säger nej. Regeringen har fattat beslut om en lagrådsremiss för att skapa bättre förutsättningar. Syftet är att färre personer ska fastna i en skuldspiral som det går att läsa om i regeringen.se. Förutom att fastna i en skuldspiral kan det också innebära problem i framtida beslut. Särskilt när Kronofogden blir inblandad.

 

Lånetak i praktiken

 

Enligt corren.se ska det nya lagförslaget innebära att räntorna inte ska tillåtas vara högre än 40 procent av referensräntan. Den grupp som ofta drabbas av skuldspiralen – på grund av en skyhög effektiv ränta – är svagare konsumentgrupper där lånen oftast är små men växer. Med det nya förslaget ska en konsument som lånar 1000 kronor inte behöva betala tillbaka mer än 2000 kronor totalt. Sedan 2014– när kreditbolagen granskades av Finansinspektionen– har skulderna ändå fortsatt att öka. Antalet obetalda snabblån som mottogs av Kronofogden, ökade från 56 000 till 62 000 från 2014 till 2015. Förhoppningen är nu att införa en lag som har bättre förutsättningar att göra skillnad. Med det sagt, innebär inte en kraftfull reglering slutet för snabblånemarknaden. Erbjudande till korta krediter kommer att finnas kvar men kommer att bedrivas inom rimligare ramar som sydsvenskan.se skriver om.