På många arbetsplatser sitter personalen i stora kontorslandskap där du hör grannen skriva på tangentbordet, prata i telefon med mera. Har du ett kontor kan det komma personal och slita i dörren i tid och otid. Det ger dig ingen arbetsro.

Om du sitter i ett kontorslandskap och tycker att det är lite ljudligt kan ett alternativ vara att ge ett förslag om att köpa in ljuddämpande skärmar för att få en lugnare arbetsplats. Att ha arbetsro är både något du, dina kollegor och företaget du arbetar för kommer att tjäna på.

Fördelar med en god arbetsro

Det finns flera fördelar med att ha en bra arbetsmiljö och arbetsro under jobbet. Några exempel på vad en bra arbetsro ger är:

  • Snabbare utfört arbete utan avbrott
  • Färre felaktigheter i arbetet
  • Friskare personal
  • Ett bättre klimat överlag på arbetsplatsen

Som synes finns det alltså en hel del fördelar med att ha en bra arbetsro och om inte din chef har tagit upp saken kanske det är dags att du gör det om miljön inte är den bästa. Om arbetsmiljön verkligen är helt usel kan du också kontakta Arbetsmiljöverket. De kan göra bullermätningar och liknande för att se om värdena ligger inom de gränser som finns. Om så inte är fallet kan din chef bli ålagd att åtgärda de eventuella bristerna. Om det inte görs riskerar företaget du arbetar på att bötfällas.

Arbetsro hemma

Om du arbetar hemifrån har du ingen annan chef du kan klaga till om du inte får arbetsro. Här är det du själv som är ytterst ansvarig för att se till att du kan arbeta. För att kunna sköta arbetet kanske du behöver ett rum där du kan stänga in dig och låsa dörren så att övriga familjemedlemmar eller husdjur inte kan komma in. Om du upplever att du lätt distraheras av mobilen kan du lämna den utanför. Det är också bra att se till att du eller någon i familjen sköter städning, tvätt med mera någon gång i veckan. På så sätt kan du arbeta ostört under dina arbetsdagar. Det ger dig möjlighet att arbeta på ett betydligt mer effektivt sätt.