Vikten av ljudisolerade väggar i ett kontorslandskap är stor om det är högljutt och rörigt, det kan nämligen avgöra trivseln för många medarbetare.

 

 

När man jobbar på en arbetsplats är man stort sett där 8 timmar om dagen. Det gör att det blir till en viktig plats, som måste vara trivsam och fungera för arbete. Jobbar man i ett kontorslandskap kan det vara skönt med till exempel ljuddämpande skärmväggar eller andra ljudabsorbenter från soundab.se.

 

Bra och dålig arbetsmiljö

 

I en artikel i Sveriges Radio går det att läsa om hur många unga har riktigt usel arbetsmiljö. Stress och skador ökar bland unga anställda i Sverige enligt en ny undersökning som Arbetsmiljöverket har gjort. För många handlar det om utbrändhet och andra arbetsrelaterade sjukdomar. Särskilt drabbade tycks unga mellan 19 till 24 år vara och antalet skadeanmälningar kring detta ökar för varje år.

 

Granskar 2 000 arbetsgivare

 

Nu ska Arbetsmiljöverket granska 2 000 arbetsgivare inom branscher där just många unga arbetar, det är bland annat i hotell- och restaurangbranschen, detaljhandeln, på callcenters samt på lagerarbeten och i kommunikationsbranschen. Det man kommer titta på är vad för rutiner arbetsgivaren har, vad för arbetsmiljörisker som finns på arbetsplatsen och vad stressen kommer av.

 

De flesta av anmälningarna som kommer in handlar om skador på kroppen för att denna belastas fel men det finns också många anmälningar som handlar om just stress och hög arbetsbelastning. Man ska inte ha ångest innan man går till jobbet, eller gå från jobbet med en klump i halsen, det är ett stort tecken på att mycket är fel. Det ska inte vara utslitande och jättejobbigt att jobba, något många unga tror eftersom det är deras enda erfarenhet av arbete. Att drabbas av sjukdom så tidigt in i arbetslivet kan vara förödande för resten av sitt yrkesverksamma liv. Det är inte bara sämst för individen själv utan även för arbetsmarknaden i stort.